Reïntegreren

Re-integratie Therapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Het gaat hierbij om klachten van het houdings en bewegingsapparaat en hun relatie tot de aangedane structuur, functioneel herstel, gedrag en arbeidsfactoren, waarbij specifiek wordt gelet op de mens in interactie met zijn of haar werkomgeving.

Houding op de werkvloer

Vergeet niet dat ergonomie op je werkplek klachten helpt voorkomen. Ook op je thuiswerkplek is ergonomie ontzettend belangrijk.