Shockwave therapie

Shockwave therapie

Wat is shockwave therapie? Schockwave apparatuur wekt schokgolven op met relatief veel energie. Deze schokgolven worden met een behandelstuk op de pijnlijke plek in het lichaam afgegeven. De golven worden gericht naar de locatie van aandoening. Het lichaam reageert door het vrijmaken van verschillende stimulerende stoffen. Sommige stoffen bootsen een milde ontstekingsreactie na, andere stoffen stimuleren het herstel van het weefsel en de doorbloeding op de plaats van de aandoening. Beide reacties hebben een snel weefselherstel tot gevolg.

 Bij welke klachten kan shockwave therapie worden gebruikt?

  • Hielspoor
  • Langdurige pijn onder de voetzool
  • Tennis- of golferselleboog
  • Schouderproblematiek met of zonder verkalking
  • Peesklachten rond de knie
  • Langdurige achillespeesklachten