Tarieven 2022

Tarievenlijst 2022

Tarieven fysiotherapie per 1 januari 2022
Genoemde prijzen per consult

Deze tarieven zijn voor niet verzekerde behandelingen. Bent u aanvullend verzekerd dan sturen wij de declaratie direct naar uw verzekeraar. Wij hebben in 2022 contracten met alle verzekeraars behalve ENO.

Fysiotherapie

€ 37,50

Kinderfysiotherapie

€ 47,50

Manuele therapie

€ 45,00

Fysiotherapie aan huis

€ 45,50

Kinderfysiotherapie aan huis

€ 55,00

Manuele therapie aan huis

€ 53,00

Intake en onderzoek na screening

€ 37,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 37,50

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 45,50

Eenvoudige, korte rapporten

€ 37,50

Gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€ 70,00

Niet nagekomen of tijdig afgemelde afspraak

€ 35,00

E-consult op afstand

€ 37,50

Telefonisch consult

€ 10,00