Tarieven 2022

Tarievenlijst 2023

Tarieven fysiotherapie per 1 januari 2023
Genoemde prijzen per consult

Deze tarieven zijn voor niet verzekerde behandelingen. Bent u aanvullend verzekerd dan sturen wij de declaratie direct naar uw verzekeraar. Wij hebben in 2022 contracten met alle verzekeraars behalve 'ENO', 'Just' en 'Zorg en Zekerheid.

Fysiotherapie

€ 42,50

Kinderfysiotherapie

€ 53,50

Manuele therapie

€ 51,00

Oedeem therapie

€ 51,00

Psychosomatische fysiotherapie

€ 53,50

Aan huis toeslag

€ 20,00

Fysiotherapie aan huis

€ 62,50

Kinderfysiotherapie aan huis

€ 73,50

Intake en onderzoek na screening

€ 60,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 60,00

Intake en onderzoek met directe behandeling

€ 85,00

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 80,00

Medische rapportages

€ 80,00

Niet nagekomen of tijdig afgemelde afspraak

€ 35,00

Niet nagekomen of tijdig afgemelde intake + behandeling 

€ 60,00

E-consult op afstand

€ 42,50

Telefonisch consult

€ 11,50

Sportabonnement (per maand)

€ 30,00

Eenmalig echografisch onderzoek

€  65,00