Wanneer kinder-
fysiotherapie?

Als de huisarts, consultatiebureauarts, de leerkracht of uzelf een afwijkende motoriek opmerkt  kunt u de kinderfysiotherapeut inschakelen. De eerste behandelingen bestaan uit het observeren en onderzoeken van het kind en het, in samenspraak met de ouders/verzorgers , maken van een behandelplan.

De kinderfysiotherapeur is er ook voor baby's. Binnen 2 jaar maken baby's enorme vooruitgangen in de groei en motoriek. Kinderfysiotherapie kan nodig zijn als uw baby na de geboorte onrustig blijft, veel huilt of darmkrampjes heeft. Vermoedt u een motorische achterstand, zoals het nog niet kunnen omrollen, kruipen, staan of lopen?

Behandelingen

Kinderfysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. Het gaat om observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen tussen de 0 en 16 jaar met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Door gericht en spelend bezig te zijn wordt er gewerkt aan het verbeteren van de zintuiglijke waarneming en de motoriek.