Play the day away

Kinderfysiotherapie

Play the day away

Kinderfysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. Het gaat om observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen tussen de 0 en 16 jaar met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Door gericht en spelend bezig te zijn wordt er gewerkt aan het verbeteren van de zintuiglijke waarneming en de motoriek.

Wanneer Kinderfysiotherapie?
Als de huisarts, het consultatiebureau, de leerkracht of uzelf een afwijkende motoriek opmerkt  kunt u de kinderfysiotherapeut inschakelen. De eerste behandelingen bestaan uit het observeren en onderzoeken van het kind en het, in samenspraak met de ouders/verzorgers, maken van een behandelplan.

Ook is er een rapportage aan de huisarts en eventueel contact met de leerkracht.De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheid van het kind te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn of haar omgeving.

Een behandeling bedraagt ongeveer 40 minuten, bij baby’s en bedlegerige kinderen kan de therapie ook aan huis plaatsvinden. De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars, zodat u ervan op aan kunt dat de behandelingen ook vergoed worden.