Invest in rest

Slaapoefentherapie

Invest in rest

Een slaapoefentherapeut helpt u inzicht te krijgen in uw slaapgedrag en de relatie tot uw klachten. De oefentherapeut kan u helpen bij inslaapproblemen, doorslaapproblemen, vroeg wakker problemen en ‘s-Nachts piekeren door stress en spanning. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld als u net een kindje gekregen heeft, (chronische) pijn heeft of in ploegendiensten werkt.

Het behandelplan zal bestaan uit verschillende aspecten om het slaapprobleem te verhelpen. Er zal als eerst gewerkt worden aan inzicht in de klachten en het slaapgedrag. Hierbij wordt uitgegaan van uw gewoontes over de gehele 24 uur van de dag. Alles wat u immers overdag doet en laat, kan van invloed zijn op uw slaap(probleem). Daarnaast zullen er ontspannings- en ademhalingsoefeningen worden gegeven en zal er cognitieve gedragstherapie toegepast worden.

Cognitieve gedragstherapie houdt in dat u leert uw negatieve gedachten m.b.t. de slaap om leert zetten in positieve of neutrale gedachten.

Slaapoefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en valt onder de behandelingen ‘oefentherapie’.

Nu ook voor kinderen
De slaapoefentherapeut is tevens gespecialiseerd in het behandelen van slaapproblemen bij kinderen. Vermoed u dat uw kind een slaapprobleem heeft, blijf hier dan niet te lang mee rondlopen. Slaapproblemen bij kinderen hebben vaak een negatieve invloed op de schoolprestaties en op het gedrag van uw kind.