Nieuw shockwave apparaat

Een tweede shockwave apparaat!

Schockwave apparatuur wekt schokgolven op met relatief veel energie. Deze schokgolven worden met een behandelstuk op de pijnlijke plek in het lichaam afgegeven. De golven worden gericht naar de locatie van aandoening. Het lichaam reageert door het vrijmaken van verschillende stimulerende stoffen. Sommige stoffen bootsen een milde ontstekingsreactie na, andere stoffen stimuleren het herstel van het weefsel en de doorbloeding op de plaats van de aandoening. Beide reacties hebben een snel weefselherstel tot gevolg. Het apparaat kan gebruikt worden bij bij verschillende peesblessures, de achillespees, hielspoor en een tenniselleboog.

Met trots delen wij mee, dat wij een tweede shockwave apparaat hebben aangeschaft. Hiermee hopen wij nog veel patiënten te helpen!